Sunday, May 3, 2015

Lekstugans golv och stomme

Återigen fick jag hjälp av min kära svärfar, utan honom hade jag helt klart inte kommit lika långt som jag har gjort nu.

På lördagen fick lekstugan sitt golv. Själva arbetet var enformigt och därmed också utmanande, men slutresultatet blev riktigt bra.På söndagen fortsatte vid med att montera elementen. Att spika ihop väggarna tog inte särskilt länge men sedan när takstolarna skulle spikas på plats började vi stöta på problem. Måtten stämde inte med ritningarna och hur vi än mätte så gick det inte ihop. Vi modifierade de mittersta takstolarna och fick på detta sätt samma höjd på alla takstolar.


Efter att lekstugans takstolarna var på plats var det dags att göra stolpar för farstukvisten och därmed också montera farstukvistens takstolar. Projektet har fått en del uppmärksamhet i grannskapet och innan jag visste ordet av så stod också grannen med hammaren i handen och jag fick stå och titta på.


När stommen var klar började vi på med taket. Vi hann inte få taket klart men vi fick i alla fall lite mera stabilitet i stommen.

Innan jag avslutade för dagen målade jag fönstren ett varv, för nu är det inte långt kvar innan de ska monteras.


No comments:

Post a Comment